Počela realizacija ERASMUS + projekta – ”Green Run Label”

Članovi međunarodnog projekta ”Green Run Label”, sastali su se 5. i 6. jula 2021. godine u Gdanjsku (Poljska), kako bi podelili svoja iskustva na polju organizacije sportskih događaja, a sve u skladu sa principima ekologije.

Na pomenutom sastanku su se našli predstavnici Sportskog centra Gdanjsk (nosioci projekta i domaćini skupa) i sportskih organizacija iz Portugala, Litvanije i grada Koszalina. Predstavnici PSD ”Železničar” Novi Sad su bili Aleksandar Radukin i Nenad Sudarov.

Polazna tačka za učesnike projekta su planiranje i realizacija sportskih događaja na najprikladniji način za životnu sredinu. Čitav projekat se finansira iz fondova Evropske unije i trebalo bi da traje 18 meseci. Članovi projekta su međusobno razmenuli svoja iskustva na polju organizacije sportskih događaja, a u skladu sa principima ekologije. Rezultat rada je lista smernica upućenih organizatorima sportskih događaja, koje se mogu podeliti na: obavezne, poželjne i preporučene u kontekstu ekologije.

”Sport je sjajno sredstvo u procesu stvaranja različitih stavova i zato što su organizatori sportskih događaja velika grupa učesnika u društvenom životu, a u tom procesu bi smo trebali učestvovati. Pozitivni modeli, a ponekad i jednostavna rešenja uvedena tokom organizacije događaja, mogu pomoći u smanjenju upotrebe plastike i sprečavanju procesa devastacije životne sredine. Svakako je razmena iskustava sa našim partnerima veoma dragocena, ali cilj ovog projekta je takođe da pozove na razmišljanje, ali i na modu za ekologiju” – istakao je Leszek Paszkovski, direktor Sportskog centra u Gdanjsku.

Konačni cilj projekta ”Green Run Label” je da se sertifikuju oni sportski događaji, koji su u skladu sa principima ekologije, kako bi se stvorila međunarodna mreža Green Run (mreža sportskih događaja koji su ekološki prihvatljivi).