Osnovni podaci

Adresa: PSD ,,Železničar” Novi Sad Trg Galerija 4, 21000 Novi Sad, Srbija
Delatnost i šifra delatnosti: ostale sportske delatnosti, šifra: 9319
Matični broj: 08098212
Poreski broj: 101655007
Web adresa: frm-dev.vagrant.fsd.com
E-mail : office@www.fruskogorski-maraton.com

Placanje

Plaćanje se može izvršiti uplatnicom i platnim karticama.

Plaćena startnina uključuje sledeće:

  • Startni broj (SPORT PRIJAVA) ili kontrolnu knjižicu (FUN PRIJAVA)
  • asistenciju, okrepu i osveženje duž staze
  • Startni paket (SPORT PRIJAVA)
  • Vaučer za hranu i voće (SPORT PRIJAVA)
  • Finišerska medalja (SPORT PRIJAVA)

Registracija sa uplatom za jednu od staza se smatra konačnom i nije moguće naknadno menjati ranije izabranu stazu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
Hvala Vam na razumevanju.

Dostava

Dostava startnih brojeva se ne vrši. Brojevei se preuzimaju pre maratona na jasno definisanoj lokaciji što je navedeno u pravilima maratona.

Reklamacije

Povraćaj novca u punom uplaćenom iznosu se vrši samo u slučaju:

  • smrti prijavljenog učesnika/ce,
  • smrti supruga/supruge prijavljenog učesnika/ce,
  • smrti jednog od roditelja učesnika/ce
  • smrti deteta.

Sve ovo obuhvata vremenski period od 30 dana pre održavanja Maratona.

Kontakt u slučaju reklamacije:

Telefon: +381 21 529-978
Email: 

Otkazni period

U slučaju nesreće ili ozbiljne bolesti učesnika, neophodno je dostaviti lekarski sertifikat sa potpisom i pečatom doktora koji potvrđuje kontraindikaciju da učestvuje u Maratonu. Svi drugi razlozi za otkaz moraju biti opravdani sa potpisom i pečatom od strane zvaničnog organa.
Uslovi za obeštećenje: Svaki zahtev za nadoknadom mora doći do nas u pratnji lekarskog uverenja, u poslednjih 10 dana nakon događaja. Zahtevi se tretiraju u dva meseca, koji prate događaj.
Otkazivanje učešća i zahtev za povraćaj uplaćenih sredstava mora biti poslato putem email-a na office@www.fruskogorski-maraton.com. Otkazivanje učešća se ne prihvata telefonom ili faksom.

U slučaju otkazivanja zbog razloga opisanog u prethodnom paragrafu, takmičar može, ukoliko je zahtev poslat u navedenom vremenskom roku, da pismenim putem dostavi traženu dokumentaciju ( vidi gore navedeni pasus).

Ako registrovani takmičar želi da otkaže svoju registraciju zbog razloga koji nije obuhvaćen ovom garancijom za povrat sredstava, nadoknada procenta od kotizacije će se izvršiti kreditiranjem bankovnog računa povezanog sa kreditnom karticom koji se koriste pri registraciji u skladu sa sledećim uslovima:

Poslato danaIznos sredstava u %
Pre 31 decembra60%
Od 01. januara do 01. marta50%
Nakon 01. martaNema povraćaja

Razmena startnih brojeva i startnih paketa nije dozvoljena. Uplaćena naknada za registraciju se ne može koristiti za narednu godinu i nije prenosiva na drugu osobu.
Ako trka bude otkazana zbog okolnosti koje su van naše kontrole, do 15 dana pre trke, Organizacija zadržava pravo da povrati 50% naknade za prijem. Ovaj procenat je izračunat da omogući organizaciji da pokrije deo nastalih troškova.
Ukoliko trka bude poništena ili prekinuta zbog atmosferskih razloga, ili iz bilo kojeg drugog razloga van naše kontrole, neće biti povraćaja sredstava za registraciju.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, (Fruškogorski maraton) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Fruškogorskog maratona obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Fruškogorskog maratona odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.