Individualna „Fun“ prijava

MaxBet 47. Fruškogorski maraton 27-28.04.2024.

Staza radosti i zadovoljsta se prijavljije na danu maratona na startu
Posebna poruka ili napomena za organizatora.

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat sa sadržajem Pravila Planinarskog maratona na Fruškoj gori koja su mi bila dostupna na sajtu www.fruskogorski-maraton.com i na prijavnim mestima maratona, da ću se tih Pravila u potpunosti pridržavati i da preuzimam punu odgovornost za svoju zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za učešće na maratonu, za izbor staze predviđene Pravilima, za trajanje i način kretanja po izabranoj stazi. Saglasan sam da organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetne posledice mog učešća u maratonu i da za potrebe predstavljanja i propagiranja maratona bez naknade koristi u sredstvima javnog informisanja moje ime, snimke i izjave.