Grupna Prijava

MaxBet 47. Fruškogorski maraton 27-28.04.2024.

RB
Ime i prezime
Datum rođenja
Pol

1.

2.

3.

4.

Dodaj novog člana

Nastavite niz sa upisivanjem imena i prezimena učesnika maratona sve dok ne upišete i poslednjeg člana vaše grupe.

Pol Do 25 godina Preko 25 godina Ukupno
Muško 0 0 0
Žensko 0 0 0

Popunjava vodič - vođa grupe:

Vodič - vođa grupe potpisuju i izjavu koja glasi :

Izjava

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat sa sadržajem Pravila Planinarskog maratona na Fruškoj gori koja su mi bila dostupna na sajtu www.fruskogorski-maraton.com i na prijavnim mestima maratona i da sam sa pravilima upoznao članove grupe i da ću se tih pravila u potpunosti pridržavati.