Prijavljeni takmičari 2023 - ''SPORT PRIJAVA''

Zelenom boju su označene POTVRĐENE prijave za učešće (evidentirana uplata kotizacije)

RB. Takmičar Drżava Staza
1. Atanasov Slobodan (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
2. Đurđe Đuković (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 UTMB poena
3. Milan Dobrota (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
4. Zeljko Pavlovic (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 UTMB poena
5. Dejan Milković (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
6. Игор Стогов (SRB) Serbia HERBALIFE NUTRITION Mali istočni ekstremni maraton -(42.2km; D+/- 2.090m) - 2 UTMB poena
7. Dimitrije Tanaskovic (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
8. Danijel Loncarevic (SRB) Serbia HERBALIFE NUTRITION Mali istočni ekstremni maraton -(42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
9. Miloš Stanojević (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
10. Novelja Korac (SRB) Serbia HERBALIFE NUTRITION Small East Extreme Trail (42km; D+/-2.090m) - 2 ITRA points
11. Dragan Tadić (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
12. Dusan Stevanovic (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
13. Aleksandra Eraković (SRB) Serbia Mali istočni ekstremni maraton (42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
14. Aleksandar Oparnica (SRB) Serbia HERBALIFE NUTRITION Mali istočni ekstremni maraton (42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
15. Aleksandar Đurđević (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
16. Aleksandar Vukmirović (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
17. Bojan Kockarević (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
18. Bela Dudaš (SRB) Serbia HERBALIFE NUTRITION Mali istočni ekstremni maraton (42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
19. Colin Mackey (SRB) Serbia Ultra Trail Marathon (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA points
20. Dragana Milosavljević (SRB) Serbia Mali istočni ekstremni maraton (42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
21. Danilo Cimbaljević (CRO) Croatia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
22. Dragoljub Gagulić (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
23. Darko Arsenijević (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
24. Dejan Topić (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
25. Gligorije Zajić (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
26. Isidora Đurić (SRB) Serbia Pripravnički južni maraton (22km; D+/- 898m) - 1 ITRA poen
27. Lazar Đukić (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
28. Miodrag Šljapić (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
29. Manuela Tomljenović (CRO) Croatia Pripravnički južni maraton (22km; D+/- 898m) - 1 ITRA poen
30. Miloš Tašković (SRB) Serbia Mali istočni ekstremni maraton (42.2km; D+/- 2.090m) - 2 ITRA poena
31. Miodrag Miljkovic (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
32. Miodrag Živković (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
33. Marko Jocić (SRB) Serbia Ultra maraton (108km; D+/- 4.120m) - 4 ITRA poena
34. Milan Glavonić (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
35. Stjepan Pinkl (CRO) Croatia Pripravnički južni maraton (22km; D+/- 898m) - 1 ITRA poen
36. Svetlana Tanacković (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
37. Toni Danilović (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
38. Tešo Tanacković (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena
39. Tatjana Jocić (SRB) Serbia Srednji istočni maraton (59km; D+/- 2.140m) - 3 ITRA poena
40. Ранко Метлић (SRB) Serbia Ultra ekstremni maraton (134km; D+/- 5.720m) - 5 ITRA poena