Individualna „Sport“ Prijava

MaxBet 47. Fruškogorski maraton 27-28.04.2024.

Možeš da koristiš bilo koja slova u imenu, ali pazi - ime će u startnoj listi i rezultatima biti prikazano u identičnom obliku bez ikakvih korekcija.
Možeš da koristiš bilo koja slova u prezimenu, ali pazi - prezime će u startnoj listi i rezultatima biti prikazano u identičnom obliku bez ikakvih korekcija.
Zemlja za koju nastupaš. Ne mora da bude ista zemlja u kojoj živiš.
Unesi lični rekord za odabranu distancu.
Neke staze nisu dozvoljene maloletnim licima.
Adresa je potrebna radi potencijalnih pisama koje bi organizator mogao slati takmičarima. Ovo neće biti objavljeno.
Unesi kontakt koji će biti dostupan u toku trke. Ovu osobu ćemo zvati ako ti se slučajno nešto nepredviđeno desi. Ovde treba da bude bar jedno ime i broj telefona.
Ukoliko si član nekog kluba unesi puno ime.
Posebna poruka ili napomena za organizatora.

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat sa sadržajem Pravila Planinarskog maratona na Fruškoj gori koja su mi bila dostupna na sajtu www.fruskogorski-maraton.com Novi Sad i na prijavnim mestima maratona i da ću se tih pravila u potpunosti pridržavati.

Polja sa su obavezna