1. Fruškogorski Maraton je sportsko takmičarsko rekreativna manifestacija međunarodnog karaktera, koja se odvija na 19. staza različite dužine i različite visinske razlike. Na njemu mogu učestvovati ljubitelje sporta i rekreacije u prirodnom ambijentu (rekreativci), kao i profesionalni trkači (takmičari). Maraton je kao dvodnevni događaj, koncipirana tako da svojim stazama prikaže svu lepotu Nacionalnog parka “Fruška gora“, da promoviše prirodno, kulturno i istorijsko nasleđe.

2. Maraton je takmičarskog karaktera, samo na stazama koje su sertifikovane od strane ITRA (International Trail Running Association).

3. Maraton je otvoren za sve učesnike koji sebe smatraju zdravstveno i psihofizički spremnim za učešće na maratonu, a koji prethodno potpišu Prijavu za učešće na maratonu i Izjavu prijavljenog učesnika, u skladu sa ovim Pravilima. Svaki učesnik koji se prijavi da učestvuje na maratonu, mora da zna da učestvuje u sportskom događaju koji se održava u planinsko šumskom okruženju, ponekad i u veoma ekstremnim okolnostima. Učesnici maratona moraju biti potpuno svesni da uloga organizatora nije da pomaže svakom učesniku u savladavanju njegovih problema i da za jednu takvu aktivnost u planini, bezbednost učesnika zavisi od njegove sposobnosti da se prilagodi problemima na koje nailazi i da predvidi teškoće na koje može naići.

 • Učesnici dugih staza maratona moraju biti potpuno svesni specifičnosti događaja na kome učestvuju, počev od dužine staze, uspona, silazaka, vremenskih prilika. Naročito treba da znaju kako da se suoče, bez spoljne pomoći, sa teškoćama koje ih očekuju, počev od fizičkih ili mentalnih problema nastalih od umora, bolova u mišićima, zglobovima i drugim tegobama ili nastalim dejstvom klimatskih uslova, nailaskom iznenadnih tamnih oblaka, jake kiše, vetra, hladnoće, noćnih izmaglica…
  Od ovih maratonaca se očekuje da imaju pun kapacitet i da budu potpuno pripremljeni za prevazilaženje svih teškoća sa kojima se suočavaju.

4. Pravila Planinarskog maratona na Fruškoj gori se donose radi obezbeđivanja trajanja i razvoja manifestacije, ali i radi predupređenja rizika nastanka štete za sve učesnike manifestacije, organizatora manifestacije i druga lica.

5. Maraton se održava na planini Fruškoj gori. Najveći deo (preko 97 % od 212 km) staza je trasirano po planinsko-šumskim putevima i stazama na prostoru Nacionalnog parka „Fruška gora“ u Republici Srbiji.

6. Simbol maratona je ptica orao Krstaš, kao simbol planine Fruške gore i planinarskog maratonskog postignuća.

7.  Maraton se održava jednom godišnje u razdoblju od 24. aprila do 10. maja (osim u dane verskog praznika Vaskrsa – Uskrsa po Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru, 1. i 2. maja i Đurđevdana – 6.maja), bez obzira na meteorološke prilike, tokom dva uzastopna dana (dani subota i nedelja) u skladu sa ovim Pravilima, čije termine organizator određuje i objavljuje najkasnije 6 meseci pre termina održavanja maratona.

8. Staze maratona

Staze maratona

Staze MaratonaDužinaUsponi i silasciPrikaz KretanjaStaza je otvorenaBroj ITRA
poena
1.Fruškogorski ultra
ekstremni
maraton (vidi mapu)
134.3 km5.720 mSTART - KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT7a, KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15, KT15a, KT16, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ35 sati5
2.
Fruškogorski ultra
maraton (vidi mapu)
108.2 km4.120 mSTART - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6,KT8, KT9, KT11, KT12, KT13, KT14, KT15,KT16, KT7, KT18, KT19, KT20, KT21, KT23, KT24 - CILJ35 sati4
3.Srednji istočni
maraton (vidi mapu)
59.6 km2.140 mSTART - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9, KT11, KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ17 sati3
4.Mali istočni
ekstremni
maraton (vidi mapu)
42.2 km2090 mSTART - KT1, KT2, KT3, KT6, KT7, KT8, KT9 - CILJ12 sati2
5.Mali zapadni ekstremni
maraton (vidi mapu)
35.9 km1.520 mSTART - KT9, KT10, KT12, KT21, KT22, KT23, KT24 - CILJ
12 sati/
6.Mali zapadni
maraton (vidi mapu)
33.1 km1.186mSTART - KT9, KT10,KT12, KT21, KT23, KT24 - CILJ10 sati/
7.Mali istočni
maraton (vidi mapu)
32.2 km1.313 mSTART - KT1, KT3, KT4, KT5, KT6, KT9 - CILJ10 sati/
8.Mali maraton zapad - zapad
(vidi mapu)
31 kmUsponi: 1.458 m
Silasci: 1.173m
KT12(START), KT13, KT17, KT18, KT19, KT20, KT21(CILJ)10 sati/
9.Pripravnički južni
maraton (vidi mapu)
22.7 km898 mSTART- KT1,KT3,KT6,KT8,KT9-CILJ7 sati1
10.Pripravnički maraton zapad - zapad (vidi mapu)19.6 km719 mKT14 (START), KT15, KT16, KT14(CILJ)7 sati/
11.Pripravnički zapadni
maraton (vidi mapu)
18.8 km825 mSTART-KT9,KT10,KT24-CILJ
7 sati/
12.Pripravnički istočni
maraton (vidi mapu)
16.3 km640 mSTART-KT1,KT3,KT6,KT9-CILJ7 sati/
13.HERBALIFE NUTRITION Pripravnički mini
maraton (vidi mapu)
10.1 km470 mSTART-KT9,KT24-CILJ4 sati/
14.Staza radosti i zadovoljstva (vidi mapu)4.1 km184 mPOPOVICA (START) - POPOVICA (CILJ)
3 sati/

Na karti koja se nalazi u prilogu ovih Pravila i čini njegov sastavni deo, dat je detaljan prikaz svih 19 staza maratona.

 

Preporuka za učešće

 

9. Za učešće na trkama, takmičari trebaju imati iskustva u kretanju u planinskom okruženju, u zavisnosti od staze koju izaberu, moraju posedovati solidnu fizičku kondiciju, te prikladnu obuću i odeću za kretanje po šumskim zemljanim putevima ili planinarskim stazama, kao i dodatnu opremu na trkama na kojima je organizator istu propisao kao obaveznu.

10. Filozofija učesnika dugih staza maratona zasnovana je na principima autonomije, nezavisnosti, usamljenosti, psihofizičke izdržljivosti i dobre orijentacije u svim vremenskim prilikama u vremenu i prostoru, i danju i noću. Oni sa kraćih staza treba da uče, ono što ne znaju, da stvaraju iskustvo i da rade na sebi kako bi dostigli životna svojstva filozofije maratona, koja će izuzetno dobro koristiti i u svakodnevnom redovnom životu.

11. Staze maratona su obeležene (markirane) oznakom koju čini beli krug sa crvenim srcem u sredini ili crveno belim prugama, na mestima nepodesnim za postavljanje kruga. Većina markacija nalazi se na drveću. Učesnici maratona obavezni su da se kreću isključivo ovako obeleženom stazom. Ako slučajno ne vidite markaciju ispred sebe, vratite se nazad do mesta gde ste je poslednji put videli i nastavite dalje kretanje markiranom stazom. Na mestima razdvajanja staza, u dane održavanja maratona, postavljena su velika platna i drveni putokazi sa svim potrebnim obaveštenjima, a u ostale dane, postavljene su samo drvene table putokazi.

 

Kako se prijaviti

 

12. Učesnici se prijavljuju za učešće elektronskim putem (online prijava) ili na mestu Starta maratona u danu održavanja. Prijava se smatra potpunom, tek nakon što učesnik na račun organizatora uplati definisani iznos startnine.

13. Pretprijave počinju 01. oktobra 2020. godine i završavaju se 31.10.2020 godine. Naredni krug prijava se otvara 01.11. 2020 i traje do 10.04.2021. godine, tj. do popune maksimalno dozvoljenog broja takmičara. Prijave se vrše online, osim na dan održavanja maratona, kada se popunjavaju u pisanoj formi.

14. Svaki učesnik maratona na startnom mestu mora da preda čitko popunjenu Prijavu – Izjavu i da potom preuzme kontrolnu knjižicu.

Potpisivanjem Prijave – Izjave, svaki učesnik bezuslovno prihvata Pravila maratona.

15. Izgled formulara Prijava – Izjava

a) Individualna „Sport“ prijava
Prijava-Izjava glasi:

b) Individualna „Fun“ prijava

c) Grupna prijava

Grupnom prijavom svoje učešće na maratonu mogu prijaviti učenici iz osnovnih i srednjih škola koji dolaze na maraton u organizaciji škole i druga maloletna lica, koja na maraton dolaze u organizaciji sportskog ili nekog drugog kluba.

Ovi učesnici maratona moraju biti u pratnji Vodiča-vođe grupe.

Grupna prijava sadrži podatke za školu-klub iz koje učesnici maratona dolaze i podnosi se na obrascu koji sadrži kolone: rednog broja, ime i prezime, datum rođenja i startni broj, podatke o vođi grupe i njegovu izjavu.

Ova prijava mora biti overena od institucije kojoj učesnici pripadaju.

Vodič-vođa grupe potpisuju i izjavu koja glasi:

d) Prijava za maloletne osobe

Maloletne osobe koje NE DOLAZE NA MARATON SA ORGANIZOVANOM GRUPOM, mogu na maratonu učestvovati u pratnji lica ovlašćenog za njihovo čuvanje i staranje o njima, roditelja, punoletnog brata, sestre i druge ovlašćene punoletne osobe, s tim što se za ove maloletne osobe popunjava posebna PRIJAVA-IZJAVA koja glasi:

16. Visinu kotazacije određuje Direktor Maratona. Cenovnik će biti objavljen kao posebni dokument na zvaničnoj web stranici. Uplaćena novčana sredstva na ime kotizacije se vraćaju uplatiocu, samo u slučaju da se Maraton ne održi!!!

17. Kategorije
Učesnici se takmiče samo na stazama koje su sertifikovane od strane ITRA u apsolutnoj kategoriji, u ženskoj i muškoj konkurenciji.

 

Start i cilj maratona

 

18. Start svih maratona je u subotu u 9 sati na obroncima Fruške gore, na Popovici, ispred doma Planinarsko smučarskog društva „Železničar“ (10 km južno od Novog Sada, tj. 5 km južno od mesta Sremska Kamenica)

 • Osim starta Malog maratona Zapad-Zapad koji startuje u 10:30 sati kod manastira Jazak u Jazačkom Prnjavoru (kontrolna tačka 12). Start ovog maratona je usklađen sa otvaranjem po propisanoj satnici narednih kontrolnih tačaka na ovoj stazi i
 • Osim starta Pripravničkog maratona Zapad-Zapad koji startuje u 13 sati na Letenki 1, kontrolna tačka 14.

19. Cilj svih staza maratona je na Popovici

 • Osim cilja Malog maratona Zapad-Zapad, koji je na KT Brankovac, kontrolna tačka 21.
 • I osim cilja Pripravničkog maratona Zapad-Zapad, koji je na KT Letenka 1, kontrolna tačka 14.

 

Maksimalno vreme završetka

 

20. Tempo kretanja

 • Tempo kretanja maratonci određuju sami, s tim što su obavezni da stignu na cilj pre isteka trajanja propisanog vremena za maraton na kome učestvuju, istovremeno vodeći brigu o vremenu do kada su kontrolne tačke otvorene. Učesnici maratona moraju da napuste kontrolnu tačku pre isteka vremena do kada je ta tačka otvorena. Vreme kada je kontrolna tačka otvorena je odštampano u kontrolnoj knjižici, koju svaki učesnik dobija po Prijavi.

21. Vreme zatvaranja cilja maratona zavisi od propisanog vremena trajanja maratona na svakoj stazi.

 • U subotu, učesnicima maratona:
  • Na Stazi radosti i zadovoljstva, staza je otvorena do 12:00 sati.
  • Na Pripravničkom mini maratonu do 13:00 sati.
  • Na Pripravničkom maratonu Zapad-Zapad do 20:00 sati.
  • Na ostalim pripravničkim maratonima do 16:00 sati.
  • Na Istočnom i Zapadnom malom ekstremnom do 21:00 sat.
  • Na Malom maratonu Zapad-Zapad do 20:30 sati.
  • Na ostalim malim maratonima do 19:00 sati.
 • U nedelju, učesnicima maratona:
  • Na Srednjim maratonima, staza je otvorena do 02:00 sata.
  • Na Velikim maratonima, staza je otvorena do 12:00 sati.
  • Na Ultra i Ultra ekstremnom maratonu, do 20:00 sati.

Konačno zatvaranje Cilja maratona je u nedelju u 20 sati.

 

Specifičnost

 

22. Specifičnosti nekih staza:

 • Maratonci koji odaberu stazu Ultra ekstremnog maratona imaju svoju posebnu kontrolnu knjižicu i obavezni su da se drže propisanog vremena, od kada do kada je kontrolna tačka otvorena i do kada je otvoren CILJ, a koje je upisano u kontrolnoj knjižici.
 • Maratonci koji odaberu stazu Ultra maratona imaju svoju posebnu kontrolnu knjižicu i obavezni su da se drže propisanog vremena, od kada do kada je kontrolna tačka otvorena i do kada je otvoren CILJ, a koje je upisano u kontrolnoj knjižici.
 • Maratonci koji odaberu stazu Velikih maratona imaju svoju zajedničku kontrolnu knjižicu u kojoj su sadržana tri Velika maratona.
 • Maratonci koji odaberu stazu Srednjih maratona imaju svoju zajedničku kontrolnu knjižicu u kojoj su sadržana tri Srednja maratona.
 • Maratonci koji odaberu staze Malih ekstremnih, Malih i Pripravničkih maratona imaju svoju zajedničku kontrolnu knjižicu.
 • Na prednjoj strani knjižica nalazi se karta Maratona, a na unutrašnjoj strani se nalaze kontrolne tačke sa naznačenim vremenom, od kada do kada su kontrolne tačke otvorene.

  U zajedničkim kontrolnim knjižicama (kontrolne knjižice Velikih, Srednjih, Malih ekstremnim, Malih i Pripravničkih maratona) je:
  Upisano vreme otvaranja kontrolne tačke je pretpostavljeno najkraće vreme, do kog maratonci mogu stići do te kontrolne tačke.
  Vreme zatvaranja kontrolne tačke je propisano vreme ovim Pravilima kada se kontrolna tačka zatvara.

Svaki učesnik Velikih, Srednjih, Malih ekstremnih, Malih i Pripravničkih maratona, bez obzira na propisana vremena u kontrolnoj knjižici, obavezan je da svoju stazu savlada u vremenu koje je za tu stazu propisano ovim Pravilima.

 • Na stazu Malog maratona Zapad – Zapad mogu ići samo oni učesnici, koji mogu u sopstvenoj režiji da organizuju prevoz do manastira Jazak (KT-12), gde je START Malog maratona zapad-zapad u subotu, u 10:30 sati i povratak sa Brankovca, gde je CILJ ovog maratona. Kod manastira Jazak se vrši i prijava za ovaj maraton, a na KT-21 Brankovac se overava CILJ.
 • Na stazu Pripravničkog maratona zapad-zapad mogu ići samo oni učesnici koji mogu u sopstvenoj režiji da organizuju prevoz do Letenke (KT-14), gde je START Pripravničkog maratona Zapad-Zapad, u subotu u 13:00 sati i povratak sa Letenke, gde je CILJ ovog maratona. Na Letenki se vrši prijava i overava se CILJ za ovaj maraton.

 

Sigurnost i kontrola

 

23. Svi učesnici treba da imaju na umu da ni jedan propis ne može predvideti sve situacije koje se na maratonu mogu dogoditi, te za to uvek treba da postupaju tako da ne ugroze ni sopstvenu ni opštu bezbednost.

24. Osobama sa zdravstvenim problemima i starijim osobama pre dolaska na maraton preporučujemo obaveznu konsultaciju sa lekarom.

25. Osobe mlađe od 18 godina, na stazi maratona moraju biti u pratnji starije punoletne osobe, roditelja, starijeg brata, sestre, profesora, planinarskog vodiča …

26. Na Stazi radosti i zadovoljstva mogu učestvovati samo deca predškolskog uzrasta, uz pratnju roditelja ili druge ovlašćene punoletne osobe.

27. Svaki učesnik na maratonu učestvuje na sopstvenu odgovornost.

 • Učešće na planinarskom maratonu je aktivnost povećanog rizika, pa je svaki učesnik maratona odgovoran za svoju ličnu egzistenciju i bezbednost, a očekuje se da doprinese i bezbednosti drugih učesnika Maratona.
 • Organizator neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakve štete ili ugrožavanja fizičkog integriteta (povrede, smrti…) koji su posledica učešća na maratonu.
 • Svaki učesnik maratona lično je odgovoran za svoje ponašanje i eventualno ugrožavanje ili nanetu štetu drugim licima za vreme maratona
 • Učesnici maratona ne smeju biti pod dejstvom alkohola, droga, drugih opojnih sredstava ili nedozvoljenih stimulativa.

28. Zbog bezbednosti učesnika maratona strogo se zabranjuje polazak sa START-a pre 9 sati, jer se neposredno posle starta, na istočnim stazama maratona prelazi preko veoma frekventnog regionalnog puta. Prelaz preko ove saobraćajnice, saobraćajna policija obezbeđuje samo u vremenu usklađenim sa START-om u 9 sati.

ZA ONE KOJI STARTUJU PRE 9 SATI, ORGANIZATOR NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST!!!

29. Maratonci su dužni da pri hodanju po putevima i na prelazima preko puteva, poštuju saobraćajne propise i da budu vrlo pažljivi.

30. Maratonci su dužni da drže potrebno međusobno rastojanje, da se ne guraju, ne stvaraju prilike koje su ili prete da postanu talasanje mase, opšti nered ili bilo kakve situacije koje se mogu podvesti pod izvanredne okolnosti prilikom okupljanja većeg broja ljudi.

31. Svaki učesnik maratona mora se kretati isključivo, u propisanom vremenu, markiranom stazom. Na markiranoj stazi mora ostati čak i u slučaju povrede, odmora ili spavanja. Svaki onaj koji svojom voljom napusti markiranu stazu ili njome ide van propisanog vremena, više nije u nadležnosti organizacije maratona i organizator za njega ne snosi nikakvu odgovornost.

32. Kontrolne tačke

Radi kontrole kretanja, pružanja hitne medicinske i druge pomoći, okrepljenja i pružanja raznih obaveštenja maratonske staze su „pokrivene“ kontrolnim tačkama (KT). Na kontrolnim tačkama dežuraju kontrolori, službena lica čija se uputstva moraju poštovati. Dežurni na kontrolnim tačkama ovlašćeni su da kontrolišu poštovanje pravila maratona i u slučaju ne poštovanja pravila ovlašćeni su da primene kaznene mere na licu mesta, pa i da učesnika maratona isključe iz ovog događaja. Prolaz kroz kontrolnu tačku učesnik maratona overava u kontrolnoj knjižici, na za to određenom mestu, a oni koji idu na staze duže od 43 km (ukoliko se zato obezbede tehničke mogućnosti) moraju proći kroz elektronski sistem merenja na kontrolnim tačkama, koje su za ovakav način provere prolaska određene.

33. Prva pomoć
Prva pomoć se pruža na Popovici, na START-u i CILJ-u maratona i na kontrolnim tačkama:

 • KT 7 – Paragovo
 • KT 9 – Kraljeva stolica
 • KT 14 – Letenka1 i KT 17 Letenka 2
 • KT 16 – Šuljamska glavica
 • KT 18 – Andrevlje2
 • KT 21 – Brankovac

34. U slučaju nesreće:

 • Odmah obavestite dežurne na kontrolnoj tački
 • Postaviti obezbeđenje kod povređenog
 • Pružite prvu pomoć, a ukoliko u to niste sigurni, ne dirajte povređenog do dolaska spasioca kako se u slučaju nestručno pružene prve pomoći povreda ne bi pogoršala.
 • Dajte tačna obaveštenja o delu staze gde se nalazi povređeni.

35. Kontrolna knjižica

Svaki učesnik maratona po prijavi, na dan starta maratona, dobija kontrolnu knjižicu koja je ujedno i startni broj. Na kontrolnoj knjižici se nalazi karta staze/a maratona sa svim neophodnim podacima za svaku/sve stazu/e. Na kontrolnoj knjižici se overava prolaz kroz kontrolne tačke, perforatorom ili pečatom, za stazu maratona koju ste odabrali.

36. Učesnici maratona koji idu na staze sertifikovane od strane ITRA, startni broj obavezno nose na grudima, na vidnom mestu.

37. U slučaju da se neko izgubio:

 • Odmah obavestite dežurnog kontrolora ili dežurne na cilju.
 • Pružite sva obaveštenja i podatke o izgubljenom.
 • Obavestite dežurne gde je poslednji put izgubljeni viđen i u koje vreme.
 • Pružite i druge važne podatke.

38. Neočekivane kontrole postavljene su na stazi maratona ili na njihovim kontrolnim tačkama. Njihov položaj se ne saopštava učesnicima maratona. Za takmičare na stazi Ultra ekstremnog i Ultra maratona, na nekim kontrolnim tačkama će se voditi posebna evidencija.

39. Zatvaranje kontrolnih tačaka na Ultra ekstremnom maratonu, rade službena lica, „čistači“ koji idu poslednji ovom stazom maratona. Učesnici maratona moraju bespogovorno poštovati uputstva i naređenja ovih službenih lica. Ko odbije naređenja ovih lica, ne smatra se više učesnikom maratona i organizator za njega ne snosi nikakvu odgovornost.

40. Stalna knjižica

Po dolasku na cilj u stalnu knjižicu se pečatom overava prolazak određene staze maratona, sa naznakom pređenih kilometara. Svaki učesnik maratona dobija stalnu knjižicu, posle prve uspešno savladane neke od staza maratona. Knjižica se mora čuvati, radi overe učešća na nekim budućim maratonima. Maratonac koji je izgubio knjižicu i traži da mu se izda nova, novu može dobiti uz naknadu koja je ravna iznosu dinarske protivrednosti od 10 €.

 

Nagrade i kategorije

 

41. Nagrade i priznanja

Svaki takmičar koji savlada neku od staza sertifikovanu od strane ITRA, dobija na cilju finišersku medalju. Novčane nagrade se ne dodjeljuju. Robne nagrade i pehari su predviđene za tri prvoplasirana u muškoj i ženskoj konkurenciji, u sledećim kategorijama:

 • Žene-apsolutna kategorija (na svih 5 trka)
 • Muškarci-apsolutna kategorija (na svih 5 trka)
 • Za savladani Ultra ekstremni maraton, Ultra maraton i sve Velike maratone, dobija se diploma maratona
 • Za savladanu stazu Radosti i zadovoljstva, svako dete predškolskog uzrasta dobija Spomen list
 • Za savladanih 560 km staze u bilo kojoj fruškogorskoj kombinaciji maratona, koja daje zbir od 560 i više kilometara, dobija se srebrna značka „Lala planinar“.
 • Za savladanih 1.200 km staze u bilo kojoj fruškogorskoj kombinaciji maratona, koja daje zbir od 1.200 i više kilometara, dobija se zlatna značka „Lala planinar“.
 • Za savladanih 2.000 km staze u bilo kojoj fruškogorskoj kombinaciji maratona, koja daje zbir od 2.000 i više kilometara, dobija se plaketa.
 • Za savladanih 3.000 km staze u bilo kojoj fruškogorskoj kombinaciji maratona, koja daje zbir od 3.000 i više kilometara, dobija se „Zlatno srce“.
 • U zbir pređenih kilometara ulaze svi kilometri svih maratona, počev od 1978. godine (što se dokazuje overenim kontrolnim ili stalnim knjižicama).

 

Obavezna oprema

 

42.  Odeća – obuća – ranac – ostalo
Na maratonu se učestvuje u opremi podesnoj za dugotrajan napor u šumsko planinskom ambijentu, po svakom vremenu.

 • Odeća treba da je laka, komotna, sportska, prilagođena svim vremenskim prilikama.
 • Obuća treba da je udobna, komotna i razgažena, sa narezanim đonom, a na nogama neka su neke deblje čarape, preporučujemo vunene ili namenske (sportske, planinarske) za ove prilike.
 • Obavezno je na maraton poneti ranac, a u rancu neka se nađe: voda, sok, čaj… sendvič, voće, suva presvlaka (majica, gaće, kapa…) i obavezno neka nepromočiva jakna sa kapuljačom, ili pelerina-kabanica za zaštitu od moguće kiše.
 • Učesnicima Malih ekstremnih maratona, Srednjih, Velikih, Ultra i Ultra ekstremnog maratona preporučujemo, da bi iz praktičnih razloga, bilo dobro da imaju štapove za hodanje.
  Ovo je vitalni minimum opreme koju svaki učesnik treba da prilagodi sopstvenim potrebama, a one zavise od staze koja je odabrana.

  • Maratonci koji idu na duge staze (srednje, velike, ultra maratone i Ultra ekstremni) obavezno moraju da imaju: flašu sa vodom minimalne zapremine 1L, startni broj istaknut na vidljivom mestu, roadmap (obezbediće organizator), baterijsku lampu (preporučujemo čeonu) sa rezervnim baterijama, duge pantalone ili helanke koje u potpunosti pokrivaju noge, pištaljku, mobilni telefon (sa punom baterijom), zavoj, elastični zavoj, hanzaplast, kremu za ojede …
  • Upotreba štapova je dozvoljena. Ukoliko se takmičar odluči da ih koristi, o istima mora voditi računa od početka do kraja trke. Organizator tokom trke na okrepnim stanicama, ni na bilo kojem drugom mestu na stazi, neće preuzimati na čuvanje dodatnu opremu koju takmičari procene suvišnom.

43. Hrana – piće

Organizator obezbeđuje:

 • Pitku vodu/čaj na pojedinim kontrolnim tačkama, voće, izotonični napitak

Za učesnike Srednjih, Velikih, Ultra i Ultra ekstremnog maratona:

 • Ručak u Vrdniku na kontrolnoj tački KT 11
 • Večeru na Letenki na kontrolnoj tački KT 14 ili KT 17

 

Diskvalifikacija

 

44. Nepoštovanje pravila:

 • Nepoštovanje pravila, preporuka i zabrana na stazi maratona može vam nametnuti vrlo ozbiljnu odgovornost.
 • Sva ova obaveštenja i uputstva predstavljaju pravila o bezbednosti učesnika maratona. Pridržavajući se njih, učesnici će u maratonu naći veliko zadovoljstvo.
 • Onaj ko krši pravila biće isključen iz maratona.
 • Svako ponašanje mimo njih i njihovo nepoštovanje, oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti.

Lica koja ne poštuju pravila maratona, posebno ona koja se odnose na odgovornost i bezbednost učesnika maratona, neće se smatrati savesnim, dobronamernim i prihvatljivim učesnicima maratona.

45. Takmičar će biti diskvalifikovan, uz poništavanje startnog broja ukoliko:

 • Ne prođe kroz jednu od kontrolnih tačaka
 • Koristi prečice tj. ne ide markiranim stazama
 • Baca smeće dužinom staze tokom trke
 • Vređa ili preti osoblju/volonterima
 • Koristi prevozno sredstvo tokom trke
 • Odbije pregled od strane medicinskog osoblja na stazi
 • Kazna će se primenjivati na licu mesta

 

Zaštita životne sredine

 

46. Ekološka odgovornost
Maratonci, čuvajmo prirodu, otpatke ne bacajte pored staze, jer time zagađujete okruženje u kome se nalazite. Otpatke nosite u kesi ili rancu do posebno označenih mesta na kontrolnim tačkama ili cilju. Svaki učesnik je dužan da čuva šumu od požara, pa se strogo zabranjuje paljenje vatre u šumi. Zabranjuje se uništavanje drveća, klupa, stolova, branje retkih i zaštićenih vrsta bilja, gljiva, prekomerno branje cveća …

47. Zabranjeno je pomeranje i uništavanje oznaka i obaveštenja na stazama.

48. Pri prolasku kroz manastirske porte, molimo vas poštujte red i mir koji vlada u manastiru

 

Prava korišćenja multimedijalnog sadržaja

49. Organizacojom maratona rukovodi Organizacioni odbor maratona

50.  Prilikom registracije na trku, učesnici maratona sva prava u vezi sa korištenjem digitalnog zapisa koji prikazuje učesnika (fotografije, video materijal i ostalo), prenosi na organizatora trke.

51. Organizator zadržava autorska prava na ceo projekat i realizaciju maratona, koji se ne može koristiti u javnosti bez saglasnosti organizatora, kao i na fotografije, video zapise i druge snimke sa maratona. Učesnici maratona nemaju pravo da traže od organizatora nadoknadu, za bilo koji objavljeni materijal sa maratona.

 

Odricanje od odgovornosti

 

52. Prijavom i uplatom učešća, učesnik oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti, građanske ili kaznene, za štetu osobama i/ili njihovoj imovini uzrokovanu delovanjem učesnika.

53. Ova pravila se javno publikuju na sajtu frm-dev.vagrant.fsd.com i ističu se pre početka maratona u planinarskom domu „Železničar“ na Popovici, kao i na startna mesta kod manastira Jazak i Letenka, kako bi se učesnici sa njima upoznali i na maratonu ih primenjivali.

54. U odnosu na pitanja koja nisu regulisana ovim pravilima, primenjivaće se važeći zakonski i podzakonski propisi iz oblasti sporta i društvenih organizacija, uključujući i Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima (Sl. Glasnik RS, br. 55/13).

Direktor Fruškogorskog maratona
dr Nenad Sudarov