Kada je start Fruškogorskog maratona i gde?

Start učesnika sa „SPORT PRIJAVAMA“ je u 8:45 (22. april 2023. godine) sa Popovice.

Učesnici sa „FUN i GRUPNIM PRIJAVAMA“ startuju u 9:00 (22. april 2023. godine) sa Popovice, osim (Мalog maratona zapad-zapad i Pripravničkog maratona
zapad-zapad).
Mali maraton zapad zapad ima start kod Manastira Jazak u 10.30 (22. april 2023. godine).
Pripravnički zapad-zapad maraton ima start na Letenci u 13.00 (22. april 2023. godine).

Ko dobija startni paket?

Učesnici sa online SPORT PRIJAVAMA (Ultra ekstremni, Ultra, Srednji istočni, Mali istočni ekstremni maraton i Pripravnički južni maraton) dobijaju startni paket.

Kako se vrši prijavljivanje za Male i Pripravničke maratone (FUN PRIJAVE) ?

Isključivo putem online prijave do 21. aprila 2023. godine.

Posle ovog roka, moguća je prijava i na sam dan maratona (na Popovici u blizini Starta), na štandovima za Prijavu za učesnike Malih i Pripravničkih maratona. Prijava se smatra potpunom, tek nakon što izvršite uplatu kotizacije, popunite formular Izjave i preuzmete Kontrolnu knjižicu na Popovici. Preporučujemo da kotizaciju uplatite ranije u pošti ili banci, te da sačuvate priznanicu kao dokaz o uplati. Priznanicu predajete prilikom preuzimanja Kontrolne knjižice.

Uplatom kotizacije u pošti ili banci, izbegavate gužvu i stajanje u redu.

Kako se vrši prijavljivanje za SPORT PRIJAVE (Mali istočni ekstremni maraton, Srednji istočni maraton, Ultra maraton i Ultra ekstremni maraton?)

Isključivo putem online prijave do 10. aprila 2023. godine.

Posle ovog roka, biće omogućeno prijavljivanje na sam dan Fruškogorskog maratona (na Popovici u blizini Starta), na štandovima za SPORT PRIJAVE (tada Startni broj neće biti personalizovan). Da bi ste se prijavili i preuzeli Startni paket, potrebno je da prethodno popunite Izjavu o učešću i uplatite kotizaciju.

Do kada mogu da izvršim plaćanje za SPORT PRIJAVU, ako sam se prijavio online?

Poslednji dan za uplatu startnine je 10. aprila 2023. godine.

Da li ću dobiti majicu i finišersku medalju, ako se prijavim i kotizaciju za SPORT PRIJAVU uplatim na dan održavanja Fruškogorskog maratona?

Dobijate majicu (za veličinu ne možemo da garantujemo).

Koji su iznosi kotizacije na dan održavanja Fruškogorskog maratona?

Na dan održavanja manifestacije, važeći su iznosi iz tabele broj 3 (prikazana je u poljima koje se odnose na CENE). Svim učesnicima preporučujemo da se na vreme prijave i uplate kotizaciju na tekući račun organizatora. Pravovremenom prijavom i uplatom, oslobođeni ste najvećeg dela formalnosti na startu i ostvarujete pravo na niže iznose kotizacije.