VAŽNA INFORMACIJA – VREME STARTA

Obaveštavamo vas da će START svih učesnika sa SPORT PRIJAVAMA (Ultra ekstremni maraton, Ultra maraton, Veliki istočni maraton, Veliki južni maraton, Veliki zapadni maraton, Srednji istočni maraton, Srednji južni maraton, Srednji zapadni maraton i Mali istočni ekstremni maraton) biti 10 minuta ranije, pre zvaničnog Starta svih ostalih učesnika.

Svi ostali startuju u 09:05h.

 

SPORT PRIJAVE – START 08:55h

FUN PRIJAVE + GRUPNE PRIJAVE – START 09:05h