Često postavljana pitanja:

Kada je start Fruškogorskog maratona i gde?

Start učesnika sa „SPORT PRIJAVAMA“ je u 8:45 (04. maj 2019. godine) sa Popovice.

Učesnici sa „FUN PRIJAVAMA“ startuju u 9:00 (04. maja 2019. godine) sa Popovice, osim (Мalog maratona zapad-zapad i Pripravničkog maratona
zapad-zapad).
Mali maraton zapad zapad ima start kod Manastira Jazak u 10.30, 04. maja 2019. godine.
Pripravnički zapad-zapad maraton ima start na Letenci u 13.00, 04. maja 2019. godine.

Ko dobija startni paket?

Učesnici sa SPORT PRIJAVAMA (Ultra ekstremni, Ultra, Veliki, Srednji i Mali istočni ekstremni maraton) dobijaju startni paket.

Kako se vrši prijavljivanje na Male i Pripravničke maratone (osim Mali istočni ekstremni maraton)?

Isključivo putem online prijave do 03.maja 2019. godine.

Posle ovog roka, moguća je prijava i na sam dan maratona (na Popovici u blizini Starta), na štandovima za Prijavu za učesnike Malih i Pripravničkih
maratona. Prijava se smatra potpunom, tek nakon što izvršite uplatu kotizacije, popunite formular Izjave i preuzmete Kontrolnu knjižicu na
Popovici. Preporučujemo da kotizaciju uplatite ranije u pošti ili banci, te da sačuvate priznanicu kao dokaz o uplati. Priznanicu predajete prilikom
preuzimanja Kontrolne knjižice.

Uplatom kotizacije u pošti ili banci, izbegavate gužvu i stajanje u redu.

Gde se vrši prijavljivanje za Mali istočni ekstremni maraton, sve staze Srednjih maratona, sve staze Velikih maratona, Ultra maratona i Ultra ekstremnog maratona?

Isključivo putem online prijave do 19. aprila 2019. godine.

Posle ovog roka, biće omogućeno prijavljivanje na sam dan Fruškogorskog maratona (na Popovici u blizini Starta), na štandovima za SPORT PRIJAVE
(tada Startni broj neće biti personalizovan). Da bi ste se prijavili i preuzeli Startni paket i Kontrolnu knjižicu, potrebno je da prethodno popunite Izjavu o
učešću i uplatite kotizaciju.

Do kada mogu da izvršim plaćanje za SPORT PRIJAVU, ako sam se prijavio online?

Poslednji dan za uplatu startnine je 19. aprila 2019. godine.

Da li ću dobiti majicu ako kotizaciju za SPORT PRIJAVU uplatim na dan održavanja Fruškogorskog maratona?

Dobijate majicu (za veličinu ne možemo da garantujemo).

Koji su iznosi kotizacije na dan održavanja Fruškogorskog maratona?

Na dan održavanja manifestacije, važeći su iznosi iz tabele broj 3 (prikazana je u poljima koje se odnose na Prijave). Svim učesnicima preporučujemo
da se na vreme prijave i uplate kotizaciju na tekući račun organizatora. Pravovremenom prijavom i uplatom, oslobođeni ste najvećeg dela formalnosti
na startu i ostvarujete pravo na niže iznose kotizacije.