Individual “Fun” application

MaxBet 46th Fruška Gora Trail 22nd-23rd April, 2023.

The application for the trail of joy and pleasure is at the start on the day of the marathon
Special message or note for the organizer.

Izjavljujem da sam u potpunosti upoznat sa sadržajem Pravila Planinarskog maratona na Fruškoj gori koja su mi bila dostupna na sajtu www.fruskogorski-maraton.com i na prijavnim mestima maratona, da ću se tih Pravila u potpunosti pridržavati i da preuzimam punu odgovornost za svoju zdravstvenu i psihofizičku sposobnost za učešće na maratonu, za izbor staze predviđene Pravilima, za trajanje i način kretanja po izabranoj stazi. Saglasan sam da organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetne posledice mog učešća u maratonu i da za potrebe predstavljanja i propagiranja maratona bez naknade koristi u sredstvima javnog informisanja moje ime, snimke i izjave.