Fruškogorski maraton

Fruškogorski maraton

Zarazite se prirodom zarad zdravlja - poštujmo prirodu, postignimo nedostižno

Prijave za male i pripravničke maratone

PRIJAVE ZA MALE EKSTREMNE, MALE I PRIPRAVNIČKE MARATONE 2017. GODINE

Individualni učesnik mora po izvršenoj uplati kotizacije, popuniti i potpisati Pravilima propisanu Prijavu – Izjavu, koju dobija isključivo u subotu 22. aprila na mestu starta maratona:

– od 7:00 sati na Popovici – za sve staze maratona kojima je Start i Cilj na Popovici,
– od 9:30 sati kod manastira Jazak, u Jazačkom Prnjavoru – Start Malog maratona zapad – zapad,
– od 12:00 na Letenki – Start Pripravničkog maratona zapad – zapad,
i tek tada može preuzeti kontrolnu knjižicu.

Dinarske uplate za Male i Pripravničke maratone:
Uplatilac: “Pera Perić”
Svrha uplate: Kotizacija za učešća na maratonu 2017.
Primalac: PSD “Železničar” Novi Sad, Trg Galerija 4.
Iznos:
Račun primaoca: 340-11005885-08

Poslednji dan za uplatu kotizacije po cenama iz tabele broj 1 je petak, 31. mart 2017. godine.

mali3104

 

Učesnici koji nisu uplatili kotizaciju do 31. marta 2017. g., uplatu na tekući račun će moći da izvrše po cenama iz tabele broj 2 do 21. aprila.

Na dan maratona 22. aprila za uplate gotovinom važe cene iz tabele broj 2.

mali2204

 

Preuzimanje kontrolnih knjižica za individualne prijave je moguće samo na dan maratona.

Maloletni i punoletni učesnici iz srednjih i osnovnih škola, fakulteta, sportskih i drugih klubova, ukoliko organizovano dolaze na maraton, uplatu kotizacije moraju izvršiti u jednom zbirnom iznosu preko škole, fakulteta, sportskog ili drugog kluba.
Ukoliko među ovim učesnicima ima onih koji su slabog materijalnog stanja, učešće na maratonu je za njih besplatno. Pored imena tog učesnika u Grupnoj prijavi, vođa grupe treba da napiše “Ne plaća”.

Ostali učesnici, ukoliko dolaze individualno na maraton, uplatu kotizacije od 200 dinara moći će da izvrše na tekući račun PSD “Železničar” do 21.04. ili gotovinski 22.04. na dan starta maratona.
Od izuzetne pomoći će biti nama ako uplatu izvršite na tekući račun, a Vama konfornije, jer ovu formalnost, uz veliko stiskanje i gužvu, nećete morati obavljati na dan maratona.
Ni jedan učesnik Maratona ne može dobiti kontrolnu knjižicu – startni broj, a da pre toga, ako je punoletan, nije predao popunjenu i ručno potpisanu Prijavu-Izjavu.

Za maloletne učesnike koji dolaze na maraton u organizaciji škole, sportskog kluba itd, mora se predati popunjena i overena Pravilima propisana Grupna prijava.

Kod preuzimanja kontrolnih knjižica – startnih brojeva, mora se predati dokaz o uplati.

Procedura grupnog prijavljivanja

Molimo Vas, dobro proučite proceduru grupnog prijavljivanja.
Navodimo samo neke razloge koji su nas vodili da i ove 2017. godine uvedemo mogućnost grupnih prijava za učešće na Planinarskom maratonu na Fruškoj gori:
1. Dugogodišnje iskustvo nam govori, da na našem Maratonu, svake godine učestvuje od 10 do 20 hiljada maratonaca, od toga broja, preko 75% su osobe mlađe od 25 godina, od kojih cenimo da je 6 do 7 hiljada učenika iz osnovnih i srednjih škola (ovaj podatak nas veoma raduje i hrabri, jer ova populacija je i naš primarni cilj).
2. Želja nam je da ovoj mladosti omogućimo komfornije učešće na Maratonu, tako što ćemo u organizovani dolazak na maraton uključiti i škole, sportske i druge klubove.
3. Da bi sve ovo funkcionisalo kako treba,

potrebno je:

a. Pročitati Informaciju o Planinarskom maratonu na Fruškoj gori,
b. Pročitati Pozivno pismo – Dobro došli,
v. Upoznati se detaljno sa pravilima Maratona,
g. Upoznati se sa stazama Maratona. Preporučujemo Vam da pri izboru svake godine birate drugu stazu, čime ćete sebi omogućiti da za par godina dolazeći na Maraton upoznate najveći i najlepši deo Nacionalnog parka Fruška gora,
d. Formirati grupu učesnika Maratona i držati se sledeće procedure:

• Kada imate konačan broj koji čini Vaša grupa na e-mail: fruskogorskimaraton.ns@gmail.com, prijavite ukupan broj učesnika Maratona (recimo 30),
• e-mail-om ćete povratno dobiti podatak da kontrolne knjižice za Vašu grupu nose, recimo, startne brojeve od 5041 do 5070,
• Zatim ćete popuniti obrazac grupne prijave sa svim traženim podacima i startnim brojem (broj sa kontrolne knjižice) za svakog učesnika i potom ovaj obrazac odšampajte u dva primerka. Obrazac mora biti potpisan od strane vodiča/vođe i ovlašćenog lica i kao takav overen pečatom.
• Sa odštampanim podacima i overenim obrascem možete preuzeti svoje kontrolne knjižice. Uz obrazac se mora priložiti uplatnica kao dokaz o uplati kotizacije. Preuzete kontrolne knjižice, podelićete učesnicima Maratona po spisku, tako da svaki učesnik Maratona dobije svoju kontrolnu knjižicu sa svojim startnim brojem, kako ste to i upisali u obrascu grupne prijave.
• Vodič/vođa grupe, ovlašćeno lice za sebe popunjava i potpisuje individualnu Prijavu – Izjavu. Obrazac individualne prijave možete preuzeti ovde.
• Ukoliko u grupnoj prijavi pored vođe grupe ima još punoletnih osoba (učitelji, nastavnici, profesori, treneri i roditelji maloletnih učenika), svi oni moraju za sebe popuniti Obrazac individualne prijave.

Kontakt telefon:
Ana Marijanac: 065/516-12-38 zvati od 10 do 14 sati.

Sa ovim je čin prijavljivanja završen.

Naredni korak (odnosi se na one koji na Maraton dolaze sopstvenim autobusom, koji ne sme biti ni spratni ni zglobni):

Na dan 22. aprila, pri dolasku na Maraton, vođa grupe na pogodnom parkingu pre Novog Sada, zaustavlja autobus, gde treba da zamoli učesnike Maratona:

1. Da sve stvari koje imaju u gepeku autobusa, a trebaće im na stazi Maratona, uzmu iz gepeka i da te stvari budu kraj njih u autobusu,
2. Potom nastavljate vožnju Vašim autobusom obilaznim putem oko Sremske Kamenice do početka puta za Popovicu, gde se nalazi saobraćajna policija.
3. Vozeći se putem prema Popovici (oko 3 km) do mesta predviđenog za zonu Maratona, jako je važno da znate da ni jedan putnik ne sme izaći iz autobusa pre nego što je autobus stao na okretnici kod objekta potisne vodovodne stanice (odvajanje za Majdansku ulicu).
Izlazak putnika iz autobusa moguć je isključivo na ovoj okretnici i ne sme trajati više od par minuta.
4. Po izlasku putnika učesnici Maratona se kreću prema liniji starta (koja je udaljena oko 300 m), a Vaš autobus se mora okrenuti i vratiti u Novi Sad radi parkiranja,
5. Po završenom Maratonu cele grupe, Vaš autobus može doći po Vas na Popovicu, na isto mesto gde Vas je i ostavio pri dolasku (ovo mesto je udaljeno oko 300 m od cilja Maratona).

Zašto smo pribegli ovoj proceduri:

1. Pre svega zbog Vas, lakše je i konfornije da se Vas, recimo, 100 prijavi jednom grupnom prijavom, nego uz stiskanje i gužvu sa 100 individualnih prijava,
2. Zbog izuzetno tesnog, bolje rečeno skučenog prostora na Popovici, mestu starta i cilja Maratona i uzanog pristupnog lokalnog puta do nje i broja od 10 do 20 hiljada učesnika, verujte nam, koliko toliko, dobra organizacija saobraćaja moguća je samo ovako kako je predloženo.

Vođe grupa, molimo Vas, napomenite članovima svoje grupe koji su ranijih godina bili učesnici Maratona, da ponesu sa sobom i “stare” – stalne knjižice radi overe u njima ovogodišnjeg učešća na Maratonu.

Preuzimanje kontrolnih knjižica za grupne prijave:
• 03-20.04. od 10 do 14 časova u prostorijama PSD “Železničar”, koje se nalaze u Novom Sadu, Trg galerija 4, udaljene 100 metara od zgrade Pošte Novi Sad 1 (glavna pošta – ulica Narodnih heroja broj 2). Kretati se Bulevarom Mihajla Pupina prema Dunavu, i proći kroz prvi pasaž iza broja 4a (zgrada univerziteta “Singidunum”), i ispred Vas je sedište PSD “Železničar”.
• 22.04. na dan maratona od 7 do 8:30 časova na Popovici na kraju asfaltnog puta koja je udaljena 770 metara od mesta izlaska iz autobusa.

  • Preuzmite obrazac individualne prijave:  Pdf formatu (download), MS Word (download)
  • Preuzimite obrazac prijave za maloletnu osobu: Pdf format (download), MS Word (download)
  • Preuzimite obrazac Grupne prijave: Pdf format (download), MS Word (download)

 

Comments are closed.